Ekonomi

MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 – 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
410.000.000 1.057.668.199 2.361.580.622 -898.251.225 6.954.548.877 9.885.546.473 0 9.885.546.473
Transferler
11.927.457 -11.927.457
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.101 22.558.510 -97.059.631 -1.243.431.429 -1.317.962.651 0 -1.317.962.651
Kar Payları
-143.236.315 -143.236.315 0 -143.236.315
Dönem Sonu Bakiyeler
410.000.000 1.057.668.199 2.361.580.622 -30.101 22.558.510 -995.310.856 11.927.457 6.799.385.105 -1.243.431.429 8.424.347.507 8.424.347.507
Cari Dönem 01.01.2023 – 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
410.000.000 1.057.668.199 2.361.580.622 -30.101 22.558.510 -995.310.856 11.927.457 6.799.385.105 -1.243.431.429 8.424.347.507 8.424.347.507
Transferler
770.000.000 1.204.600.556 -1.686.932.357 17.852.832 -1.548.952.460 1.243.431.429
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.001.934 340.702.265 -259.506.881 310.842.172 391.035.622 0 391.035.622
Kar Payları
-14.302.453 -14.302.453 -14.302.453
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-28.743.705 -28.743.705 -28.743.705
Dönem Sonu Bakiyeler
1.180.000.000 2.262.268.755 -28.743.705 674.648.265 -1.032.035 363.260.775 -1.254.817.737 29.780.289 5.236.130.192 310.842.172 8.772.336.971 0 8.772.336.971

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 – 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 – 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-445.831.741 104.592.007
Dönem Karı (Zararı)
310.842.172 -1.243.431.429
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
310.842.172 -1.243.431.429
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
405.601.428 3.261.859.353
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 204.477.684 269.482.745
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
615.595 1.271.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 615.595 1.271.619
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
79.080.922 127.548.661
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
79.080.922 127.548.661
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
258.147.833 1.110.609.242
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-46.866.249 2.043.240.753
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24b -367.682.133 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24a -11.926.425 -64.046.322
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
332.742.309 2.107.287.075
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -88.604.860 -283.648.398
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.249.497 -6.645.269
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.249.497 -6.645.269
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
49.844.644 -201.857.367
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
352.849.965 -84.328.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
352.849.965 -84.328.455
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
920.994 1.593.897
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
920.994 1.593.897
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-36.836.788 -571.539
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-56.334.963 -29.054.225
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-251.675.449 73.814.144
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-251.675.449 73.814.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 3.832.545 1.308.408
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.791 -177.727.060
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-66.791 -177.727.060
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
19.541.653 -20.313.372
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.613.478 33.420.835
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12.409.503 31.122.857
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15 5.203.975 2.297.978
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
766.288.244 1.816.570.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -230.678 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -2.564.918 1.598.546
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.209.324.389 -1.713.577.096
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-602.170.709 -534.697.323
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
24b -1.123.581.672 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.994.070 29.087.860
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11 20.994.070 29.087.860
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-38.409.615 -158.275.762
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -38.409.615 -158.275.762
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
24b 424.843.914 -424.843.914
Alınan Faiz
142.726.299 19.334.493
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-28.743.705 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
833.571.469 -1.537.190.434
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.052.346.370 186.552.791
Kredilerden Nakit Girişleri
24c 1.052.346.370 186.552.791
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-801.746.127 -614.542.857
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
24c -801.746.127 -614.542.857
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
819.080.899 -819.080.899
Ödenen Temettüler
-14.302.453 -143.236.315
Ödenen Faiz
21 -221.807.220 -146.883.154
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-214.430.981 -1.967.295.750
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-214.430.981 -1.967.295.750
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
472.253.197 2.439.548.947
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
257.822.216 472.253.197

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
28 257.822.216 472.253.197
Finansal Yatırımlar
24b 0 424.843.914
Ticari Alacaklar
5 616.347.804 969.197.769
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
616.347.804 969.197.769
Diğer Alacaklar
6 182.754 820.184.647
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 819.080.899
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
182.754 1.103.748
Türev Araçlar
24a 19.005.776 14.803.054
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
19.005.776 14.803.054
Stoklar
7 46.099.225 9.262.435
Peşin Ödenmiş Giderler
8 92.400.982 36.113.521
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 3.832.088 1.267.170
Diğer Dönen Varlıklar
15 8.430.992 20.840.495
ARA TOPLAM
1.044.121.837 2.768.766.202
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.044.121.837 2.768.766.202
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
24b 2.019.298.686
Diğer Alacaklar
6 492.079 5.461.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
492.079 5.461.591
Türev Araçlar
24a 59.405.159 49.243.268
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
59.405.159 49.243.268
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 552.997.934 587.149.726
Maddi Duran Varlıklar
10 9.521.392.182 9.672.049.331
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 153.923 274.540
Peşin Ödenmiş Giderler
8 49.018 1.516
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.153.788.981 10.314.179.972
TOPLAM VARLIKLAR
13.197.910.818 13.082.946.174
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24c 155.720.598 166.570.674
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24c 655.700.413 566.316.943
Ticari Borçlar
5 396.363.568 648.181.723
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
396.363.568 648.181.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 3.995.036 1.733.584
Diğer Borçlar
6 6.206.983 4.176.595
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 66.791
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.206.983 4.109.804
Türev Araçlar
24a 2.438.188 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
2.438.188 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 29.878.751 10.337.098
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.116.348 652.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.116.348 652.201
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 8.914.819 3.710.843
ARA TOPLAM
1.260.334.704 1.401.679.661
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.260.334.704 1.401.679.661
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24c 1.898.066.294 1.717.703.578
Ticari Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.684.172 577.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.684.172 577.226
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 1.265.488.677 1.538.638.202
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.165.239.143 3.256.919.006
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.425.573.847 4.658.598.667
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.772.336.971 8.424.347.507
Ödenmiş Sermaye
16 1.180.000.000 410.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 2.262.268.755 1.057.668.199
Geri Alınmış Paylar (-)
-28.743.705 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
674.648.265 2.361.580.622
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
362.228.740 22.528.409
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
362.228.740 22.528.409
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 363.260.775 22.558.510
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.032.035 -30.101
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.254.817.737 -995.310.856
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.254.817.737 -995.310.856
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.254.817.737 -995.310.856
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 29.780.289 11.927.457
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.236.130.192 6.799.385.105
Net Dönem Karı veya Zararı
310.842.172 -1.243.431.429
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.772.336.971 8.424.347.507
TOPLAM KAYNAKLAR
13.197.910.818 13.082.946.174

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 – 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 – 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 758.552.989 1.240.640.923
Satışların Maliyeti
17 -544.191.888 -736.519.136
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
214.361.101 504.121.787
BRÜT KAR (ZARAR)
214.361.101 504.121.787
Genel Yönetim Giderleri
18 -59.354.628 -107.621.557
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 296.048.276 345.398.910
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -101.331.299 -489.774.993
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
349.723.450 252.124.147
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 397.027.291 331.005.351
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -362.799.314 -2.394.304.303
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
383.951.427 -1.811.174.805
Finansman Gelirleri
21 185.369.005 577.565.595
Finansman Giderleri
21 -547.689.767 -815.325.991
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
200.606.647 521.855.374
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
222.237.312 -1.527.079.827
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
88.604.860 283.648.398
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 88.604.860 283.648.398
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
310.842.172 -1.243.431.429
DÖNEM KARI (ZARARI)
310.842.172 -1.243.431.429
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
310.842.172 -1.243.431.429
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,26000000 -1,05000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
339.700.331 22.528.409
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
333.625.965 25.065.013
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -1.320.531 -39.092
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.394.897 -2.497.512
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.394.897 -2.497.512
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-259.506.881 -97.059.631
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-436.656.649 -134.133.803
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
177.149.768 37.074.172
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
177.149.768 37.074.172
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
80.193.450 -74.531.222
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
391.035.622 -1.317.962.651
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
391.035.622 -1.317.962.651

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264037

BIST

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort